Elementor #28

Art Riga 2019
November 27th - December 1st
at the Latvian Railway Museum

Art Riga 2019 November 27th – December 1st @ Latvian Railway Museum

International Annual Baltic Region Contemporary Art Fair

Days
Hours
Minutes
Seconds

STARPTAUTISKAIS MĀKSLAS GADATIRGUS ART RIGA FAIR 2019

CATALOG 2019

The international annual art fair ART RIGA FAIR 2019 will take place for the 6th time from the 26th of November til the 1st of December in the Latvian Railway History Museum. The opening ceremony starts on the 26th of November, which will gather contemporary art galleries and artists from  Germany, France, Switzerland, Russia, Belorussia, Estonia, Lithuania and Iceland.

This year our special guest is from Milan, the photographer Giordano Morganti with his retrospection from the series “Dr. Frankenstein” and a new urban photography cycle.

One of the most interesting exhibition stands might be the tribute to Tibet, project “Inner Sanctum” by the artist Claire Vital, residing in France.
Returning to the art world with two new video-projects “ICON” and “ART SHOWER” – the actress and upcoming film director Elina Maligina.
At the Daugavpils “Mark Rothko Art Centre” booth the visitors will be able to get familiar with and contemplate the abstract works of the Brazillian artist Marco G. Giannotti.

The German creative duet COCOW&DUBROFF will present their cycle dedicated to the chess grandmasters.

The visitors await a fulfilled week: meetings and discussions, creative masterclasses, the performances of the new artists and many especially thought out surprises at each booth. A tradition has become the participation of the St. Petersburg art group “MITKi”. At the “HAPPY ART MUSEUM” stand the viewers will be able to see the recent year’s happy art of the artists Zigmunds Bielis, Gundega Dūduma, Dags Vidulejs.
Every year we offer more than 1000 paintings, sculptures and high quality graphic artworks, which represent all price ranges, starting with the well-known artists and finishing with the young and upcoming talents.
The ART RIGA FAIR has faired the test of time and is welcoming new and old friends to join the annual art celebration in 2019!

Ikgadējais starptautiskais mākslas gadatirgus ART RIGA FAIR 2019 sesto reizi norisināsies no 26.novembra – 01.decembrim Latvijas Dzelzceļa Vēsture Muzejā. Atklāšana notiks 26. novembrī, kas pulcēs laikmetīgās mākslas galerijas un māksliniekus no Vācijas, Francijas, Šveices, Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas, Islandes.

Šogad izstādes īpašais viesis būs Milānas fotogrāfs Giordano Morganti ar retrospekciju no sērijas “Dr.Frankenšteins” un jaunu urbanistisko fotogrāfiju ciklu. Par vienu no interesantākiem izstādes stendiem varētu kļūt Francijā dzīvojošas mākslinieces CLAIR VITAL veltījums Tibetai “Inner Sanctum”

Ar diviem jauniem videoprojektiem “ICON” un “ART SHOWER” mākslas dzīvē atgriezīsies aktrise un topošā režisore Elīna Maligina.

Daugavpils “Mark Rothko Art Centre” stendā skatītājiem būs iespēja iepazīties ar  Brazīlijas mākslinieka Marco G. Giannotti abstrakto glezniecību.

Vācu radošais duets COCOW&DUBROFF prezentē šaha lielmeistariem veltītu ciklu. 

Skatītājus gaida piepildīta nedēļa: tikšanās un diskusijas, iespēja apmeklēt radošās meistarklases, jauno mākslinieku performances, kā arī daudz īpaši gatavotu pārsteigumu katrā stendā.

Par tradīciju kļuvusi Pēterburgas mākslas grupas “MITKi” dalība ART RIGA FAIR.  “HAPPY ART MUSEUM” stendā skatītāji varēs redzēt pēdējā gada galerijas mākslinieku Zigmunda Bieļa, Gundegas Dūdumas, Daga Viduleja  laimīgo mākslu.

Katru gadu mēs piedāvājam vairāk nekā 1000 gleznu, skulptūru, augstas kvalitātes grafisko darbu izvēli, kas aptver visus cenu segmentus, sākot no pazīstamiem māksliniekiem līdz  jauniem un topošiem talantiem. 

ART RIGA FAIR izturēja laika pārbaudi un 2019. gadā aicina jaunus un vecus draugus kopā nosvinēt ikgadējos mākslas svētkus!


+37129595885 Ltd HAPPY ART MUSEUM ⓒ Dags Vidulejs vidulejs@inbox.lv

+37129177748 Ltd EUROCLUB ⓒ Gaļina Maksimova info@artriga.com

Art Riga is an annual art fair hosted in Latvia, Riga. Art Riga is host to International artworks and a center for discussions. Art Riga features a feature rich program with an activity for each day, whether it be a dealing in art investment, thought provoking discussion or a relaxing experience.

VIP/ sponsors partners/ how to become a sponsor to ART RIGA FAIR 2019

Galleries or individuals can submit an application to join the fair or contact us at INFO@ARTRIGA.COM